”LM317振荡问题

M

muchlux

Guest
嗨,
我使用LM317T建立一个60mA的电流调节。
15Vdc输入(引脚2)680nF地面。
输出(引脚3)20欧姆档(引脚1)。
通常的电路工作正常。
但是从意法半导体(中国),它的振荡1 .. 10MHz时
, 我发现没有办法解决问题的新LM317T。

 
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci firmowej w przypadku odległych oddziałów i filii firm wciąż stanowi spore wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem dla znalezienia odpowiednich, opłacalnych i łatwych do zarządzania rozwiązań są ograniczenia budżetowe oraz brak specjalistów IT w każdej filii.

Read more...
 
经过两个工程师笔记..
他们应该帮助你找到解决这一问题的..
代码:

工程师注:电容器的关键电压稳压器设计
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top